Endring i somatisk symptomtrykk i LAR behandling

En ny artikkel er publisert i AgeSUD prosjektet. Studien viste at pasienter i Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR) har et høyt somatisk symptomtrykk ved oppstart i behandling. Hukommelsesproblemer og tannhelse var opplevd som mest problematisk. Ett år etter oppstart var det ingen uttalt bedring i symptomer for gruppen som helhet, men de med høyest symptomtrykk ved oppstart hadde en vesentlig bedring. Et høyt mentalt symptomtrykk ved oppstart hadde en negativ innvirkning på somatisk symptomtrykk ett år etter oppstart i LAR.

Ny artikkel i Nevrofeedback prosjektet publisert

Siste artikkel i Karin Berle Gabrielsen doktorgradsprosjekt er nå publisert i Addictive Behaviors Report. Vi fulgte 67 pasienter i løpet av en 5 mnd periode med poliklinisk behandling. Hovedfunn i studien var:

  • Patients reported a significant improvement in perceived functioning from inclusion in the study to a 5 months follow-up
  • Patients with the lowest initial scores showed the largest improvement.
  • Other variables, e.g. distress, sleep, restlessness, improved significantly.

Alkoholkonferansen 2024

Konferansen belyser alkoholbruk fra et folkehelse, arbeidslivs- og helsetjenesteperspektiv. Konferansen arrangeres av Regionalt samarbeidsforum Sør, der ARA deltar og enhetsleder Frode Nordhelle er konferansier første dag. Konferansen foregår på Scandic hotell Bystranda, 24. og 25. januar. Konferansen ble omtalt på «Nyheter fra Agder» – NRK. Direktør AKAN, Elisabeth Ege uttalte at: Flere arbeidsgivere må tørre å ta opp sin bekymring for kollegers alkoholbruk og våge å snakke om alkoholbruk på jobb.

Doktorgradsprosjekt til ARA

Sørlandet Sykehus tildeler hvert år 5 doktorgradsstipendiatstillinger. Tildelingene er basert på ekstern kvalitetsvurdering av søknader. For 2024 fikk ARA tildelt en stipendiatstilling på prosjektet: «Long-acting injectable Buprenorphine treatment of patients with opioid use disorder – long-term outcomes». Prosjektet vil undersøke hvordan det går med pasienter som er i langtidsbehandling med langtidsvirkende buprenorfin injeksjon. Doktorgradsstipendiat er Nina Jobling. Oppstart er høsten 2024.