Pågående prosjekter

Long-acting injectable Buprenorphine treatment of patients with opioid use disorder – long-term outcomes. Studien undersøker langtidsbehandling med langtidsvirkende Buprenorfin injeksjoner (som gis en gang i måneden). Doktorgradsstipendiat er Nina Jobling – prosjektperiode 2024 – 2027

Pårørende til rusmiddelavhengige. Hvilken nytte har det for de pårørende å gå gjennom en psykoedukativ “familieuke” samtidig med at den som er rusmiddelavhengig er i behandling? Datainnsamling foregikk fra 2016 – 2018. Det er også foretatt en kvalitativ datainnsamling blant ungdommer som deltok i familieuka. Doktorgradsstipendiat er Cathrine Hørte – prosjektperiode 2021 – 2026

Improving life conditions for close relatives of patients with non-suicidal self-injury: From despair to coping and quality of life. Prosjekt handler om pårørende til mennesker med alvorlig selvskading. En ønsker å kartlegge hvordan de pårørende blir påvirket av å være et nært familiemedlem til noen med alvorlig sykdom; hvordan de mestrer sin livssituasjon og hvilke konsekvenser det får for deres egen helse og velvære. Studien foregår ved forskjellige avdelinger på Sørlandet Sykehus (SSHF). Pårørende for pasienter med rusproblemer blir invitert med i studien som en sammenligningsgruppe. Prosjektet er et samarbeid mellom ARA, DPS Østre Agder og UiA. Doktorgradstipendiat er Kenneth Haugjord – prosjektperiode 2023 – 2026.