Forskning ved ARA

Rusmiddelmedisin er et ungt fag i Norge. Internasjonalt kalles faget Addiction Medicine og er vel anerkjent. Enhet for forskning og fagutvikling (FoU) ved ARA driver med klinikknær rusforskning. Vi ønsker å bidra til å finne bedre og mer sikre veier til effektiv behandling av pasienter med rusmiddelavhengighet. Vi samarbeider med Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og øvrige aktuelle instanser i ulike prosjekter.

ARA FoU har siden 2015 prioritert følgende forskningstema:

  • Tolv-trinnsbasert behandling og selvhjelpsgrupper
  • Barn, familier og pårørende av personer med rusavhengighet
  • Enkeltprosjekter etter ønske fra egen organisasjon og samarbeidsprosjekter der det er mulighet for ekstern finansiering