Rapporter

Birkeland, B., & Weimand, B. (2015). En kvalitativ undersøkelse av levekår hos voksne pårørende til personer med rusmiddelproblemer. Oslo: Helsedirektoratet

Ruud, T., Birkeland, B., Faugli, A., Hagen, K. A., Hellman, A., Hilsen, M., & Weimand, B. M. (2015). Barn som pårørende. Resultater fra en multisenterstudieLørenskog: Akershus universitetssykehus HF.

Vederhus, JK. Selvhjelpsgrupper i rusfeltet –  En kunnskapsoppsummering av aktuell forskning om selvhjelp i rusfeltet. Rapport til H-dir/Norsk Selvhjelpsforum, 2009

Willesen AM. Prosjektrapport AD/HD-prosjektet 2001-2005. samt Vedlegg prosjektrapport ADHD. Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling Sørlandet sykehus, 2008

Espegren O, Kristensen Ø. Subutex / Methadon – Cross – over intention to treat clinical study. Rapport til Sosial og Helsedirektoratet. Rapport fra Vest-Agder Klinikkene, 2002

Andresen K, Jentoft N. Nytte-Kostnadsanalyse av legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengige i Vest-Agder. Rapport fra Vest-Agder Klinikkene/Agderforskning, FoU-rapport nr. 8, 2002