Publikasjoner i andre tidsskrifter

Kristensen Ø, Eikeland R, Pasareanu AR. Borreliose og psykiatrisk sykdom. Best Practice Infeksjonsmedisin Norge 2015; 7: 32-25.

Kristensen Ø, Eikeland R, Pasareanu AR. Borreliose og psykiatrisk sykdom. Best Practice Psykiatri Nevrologi Norge 2015; 24: 38-41.

Tveit H. Cannabis – kognitive effekter av cannabis og behandlingsmessige aspekter. Psykologisk tidsskrift – NTNU. 2014 (3), 18; 22.

Tveit H, Kristensen Ø, Berge H. Legalisering av parkeringsdop? Kronikk i MOTGIFT 2014; 3: 18-19.

Stray LL, Kristensen Ø, Stray T: Muskulær stivhet og smerter hos personer med ADHD. Bestpractice.no

Bramnes JG, Nesvåg S, Kristensen Ø. Kort gullalder for norsk rusmiddelforskning? Rus&Samfunn ; 2012: 5, 23 – 27.

Vederhus JK. Selvhjelpsgrupper – å vende problemet til en ressurs. Mot Rusgift; 2012: 2, 10 – 13

Kristensen Ø. Hepatitt C-behandling; ikke så skremmende som mange tror. ProLAR 2011; 1: 6-9.

Fosse A. 12 Trinn – hjelp for rusmiddelavhengige. Rus & Samfunn 2007; 3: 18-19

Lomeland M, Ormestad PW. Den umulige bruker II Rus & Avhengighet, Universitetsforlaget 2006; 6: 27-30

Lomeland M, Ormestad PW. Den umulige bruker I Rus & Avhengighet, Universitetsforlaget 2006; 5: 25-28

Lomeland M. Struktur som psykososialt verktøy. Rus & Avhengighet, Universitetsforlaget 2006; 2: 25 – 27

Kristensen Ø, Vederhus JK. Stoffmisbrukere i 12-trinnsbehandling (Drug dependent patients in Twelve Step treatment). Rus & Avhengighet, Universistetsforlaget 2005; 1: 33-35

Wattne M. Mer enn medisiner. (Om ADHD prosjektet Ruspoliklinikken, ARA, SSHF)
Rus & Avhengighet, Universistetsforlaget 2005; 1: 30-31

Øiern T. Arbeidsplass Afrika, Asia og Agder (Om overlege Olav Espegren, Ruspoliklinikken, ARA, SSHF)
Rus & Avhengighet, Universistetsforlaget 2003; 1: 33-35

Aasmundstad L. Ritalin til voksne rusmiddelmisbrukere med ADHD? (Om ADHD prosjektet Ruspoliklinikken, ARA, SSHF). Rus & Avhengighet, Universitetsforlaget 2002; 2: 12-14

Kjøstvedt E, Kristensen Ø. Regnbueprosjektet: Mot en teori for forståelse av barn fra misbrukerhjem
Fokus på familien 1996; 3: 162-66