Trenger du hjelp med rus eller spillavhengighet?

ARA tilbyr varierte behandlingstilbud flere plasser i både Aust og Vest-Agder.

 

Trenger du noen å snakke med om rus?

RUStelefonen er et gratis landsdekkende veiledningstjeneste
hvor du anonymt kan ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema.

 

Kontakt oss

ARA har flere lokasjoner i Agder.
Har du behov for å komme i kontakt med oss?
Du finner kart, telefonnummer, adresser og annet under "kontakt oss" i menyen.

 

Faglig påfyll?

ARA-FOU inviterer hver måned alle ansatte til internundervisning. Alle lokasjoner er inkludert
og temaene er varierte.
Sjekk kalenderen for neste planlagte dato.

 

Henvise til ARA?

Vi får mange spørsmål om hvilke opplysninger som skal inkluderes i en henvisning.

 Nytt fra rusfeltet

Dr. Oscar Olsen-seminar 29. og 30.mai: Rus og recovery

| Nyheter | Ingen kommentarer

Vi ønsker velkommen til Dr. Oscar Olsen-seminaret 29. og 30. mai. Seminaret holdes annenhvert år. Årets tema er: «Hvordan inkludere familie/brukerkunnskap i klinisk praksis?» Prisvinner denne gang er ARAs egen forsker John-Kåre Vederhus. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet Sykehus HF og Universitetet i Agder (UiA) og avholdes på UiA. Kursprogram og påmelding – Dr. Oscar Olsen seminar 2018

Nytt doktorgradsstudie på ARA: Naltreksonbehandling for opiatavhengighet

| Nyheter | Ingen kommentarer

  – Forskningen kan føre til en reell mulighet til å utvide behandlingstilbudet i LAR gjennom å tilby opiatavhengige behandling som gir total opiatrusfrihet, sier Alexandra Sundt. Hun er ansatt i et doktorgradstipendiat i ARA FoU og hun representerer ARA i en multisenterstudie som er organisert mellom Akershus Universitetssykehus, Helse Bergen og Sørlandet Sykehus HF. Siden naltrekson er en opiatantagonist og ikke substitusjonsbehandling som f.eks. Metadon og Buprenorfin, vil behandlingen gi total opiatrusfrihet i hele perioden substansen er virksom. I studien vil naltrekson injiseres intramuskulært hver 4. uke og deltakeren bør være godt motivert for behandlingen. – Vi vil inkludere menn og kvinner fra 18-65 år med en diagnostisert opiatavhengighet som frivillig ønsker behandling for sin opiatavhengighet. Den enkelte deltakeren er med i studien i inntil ett år, forteller Sundt. Studien har også behov for å rekruttere en kontrollgruppe som skal bestå av personer som er interesserte, men usikre på om de ønsker å motta naltrekson. Det finnes mer informasjon på nettsiden https://naltrekson.no/hva-er-naltrekson/

Forskningsprisen 2017

| Nyheter | Ingen kommentarer
På den årvisse forskersamlingen for Sørlandet Sykehus på Fevik 14.11.17 ble John-Kåre Vederhus tildelt sykehusets forskningspris for beste vitenskapelige artikler i 2016. Prisen som er en tavle med utsnitt av...

ARA godkjent som utdanningsinstitusjon i rus og avhengighetsmedisin

| Nyheter | Ingen kommentarer
Fredag 17. november var det duket for feiring på SSHF ARA er nå godkjent av Helsedirektoratet som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering (LIS) i Rus- og avhengighetsmedisin. Godkjenningen gjelder for...