Trenger du hjelp med rus eller spillavhengighet?

ARA - Sørlandet Sykehus tilbyr varierte behandlingstilbud på flere lokasjoner i Agder.

 

Trenger du noen å snakke med om rus?

RUStelefonen er et gratis landsdekkende veiledningstjeneste
hvor du anonymt kan ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema.

 

Kontakt oss

ARA har flere lokasjoner i Agder.
Har du behov for å komme i kontakt med oss?
Du finner kart, telefonnummer, adresser og annet under "kontakt oss" i menyen.

 

Faglig påfyll?

All internundervisning ved ARA er fra mars 2020 satt i pause. Det vil bli gitt beskjed ved ny oppstart.

 

Henvise til ARA?

Vi får mange spørsmål om hvilke opplysninger som skal inkluderes i en henvisning.

 Nytt fra rusfeltet

ARAs pionerer i 12-trinnsbehandling: Olav Haavorstad

| ARAs pionerer | Ingen kommentarer

Dette er en serie intervjuer med noen av ARAs pionerer fra slutten av 1970-tallet og frem til 12-trinnsbehandling ble en del av helseforetaket SSHF i 2004. De som er intervjuet er noen av de personer som opprinnelig ble ansatt ved A-klinikken/ Vest-Agderklinikkene, frem til overgangen til helseforetaket i 2004. Hensikten med serien er å formidle hvilken betydning 12-trinnsbehandling har hatt i Agder, herunder spesielt Vest-Agder og presentere refleksjoner fra ansatte rundt utviklingen av 12-trinnsmodellen lokalt. Her presenterer vi Olav Haavorstad.

ARAs pionerer i 12-trinnsbehandling: Sivert Follesø

| ARAs pionerer | Ingen kommentarer

Dette er en serie intervjuer med noen av ARAs pionerer fra slutten av 1970-tallet og frem til 12-trinnsbehandling ble en del av helseforetaket SSHF i 2004. De som er intervjuet er noen av de personer som opprinnelig ble ansatt ved A-klinikken/ Vest-Agderklinikkene, frem til overgangen til helseforetaket i 2004. Hensikten med serien er å formidle hvilken betydning 12-trinnsbehandling har hatt i Agder, herunder spesielt Vest-Agder og presentere refleksjoner fra ansatte rundt utviklingen av 12-trinnsmodellen lokalt. Her presenterer vi Sivert Follesø.

Pårørendekurs høsten 2020

| Nyheter | Ingen kommentarer

Høsten 2020 blir det nye mestringskurs i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand for pårørende som er berørt av andres bruk eller avhengighet til rusmidler.

Ny avdelingssjef med en klar visjon

| Nyheter | En kommentar

Frode Dunsæd er ny avdelingssjef i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) på Sørlandet Sykehus HF.