Trenger du hjelp med rus eller spillavhengighet?

ARA tilbyr varierte behandlingstilbud flere plasser i både Aust og Vest-Agder.

 

Trenger du noen å snakke med om rus?

RUStelefonen er et gratis landsdekkende veiledningstjeneste
hvor du anonymt kan ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema.

 

Kontakt oss

ARA har flere lokasjoner i Agder.
Har du behov for å komme i kontakt med oss?
Du finner kart, telefonnummer, adresser og annet under "kontakt oss" i menyen.

 

Faglig påfyll?

ARA-FOU inviterer hver måned alle ansatte til internundervisning. Alle lokasjoner er inkludert
og temaene er varierte. Også samarbeidspartnere i 1.- og 2.linjetjenestene er velkomne.
Sjekk kalenderen for neste planlagte dato.

 

Henvise til ARA?

Vi får mange spørsmål om hvilke opplysninger som skal inkluderes i en henvisning.

 Nytt fra rusfeltet

Første rusmedisiner utdannet innenfor egne rekker

| Nyheter | Ingen kommentarer

Elena Bentley ble den første spesialisten som er utdannet helt og holdent innenfor ARAs eget utdanningssystem for LIS i rusmedisin!

Kurs for pårørende

| Nyheter | Ingen kommentarer

Å være pårørende til noen som sliter med rusavhengighet kan være en belastning. ARA tilbyr nå mestringskurs med informasjon, veiledning og støtte til deg som pårørende.

To forskningspriser til ARA – igjen

| Nyheter | Ingen kommentarer

I år fikk John-Kåre Vederhus og Kristina Sivertsen ved ARA hver sin forskningspris for publisering av artikler i nivå 2-tidsskrift. For Vederhus var det sjette gangen han får en slik pris, mens for Sivertsen var det første gang.

Serie om ARAs pionerer i 12-trinnsbehandlingen: Eva Norbakk

| ARAs pionerer, Nyheter | En kommentar

Dette er en serie intervjuer med noen av ARAs pionerer fra slutten av 1970-tallet og frem til 12-trinnsbehandling ble en del av helseforetaket SSHF i 2004. De som er intervjuet er noen av de personer som opprinnelig ble ansatt ved A-klinikken/ Vest-Agderklinikkene, frem til overgangen til helseforetaket i 2004. Hensikten med serien er å formidle hvilken betydning 12-trinnsbehandling har hatt i Agder, herunder spesielt Vest-Agder og presentere refleksjoner fra ansatte rundt utviklingen av 12-trinnsmodellen lokalt. Her presenterer vi Eva Norbakk.