Trenger du hjelp med rus eller spillavhengighet?

ARA tilbyr varierte behandlingstilbud flere plasser i både Aust og Vest-Agder.

 

Trenger du noen å snakke med om rus?

RUStelefonen er et gratis landsdekkende veiledningstjeneste
hvor du anonymt kan ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema.

 

Kontakt oss

ARA har flere lokasjoner i Agder.
Har du behov for å komme i kontakt med oss?
Du finner kart, telefonnummer, adresser og annet under "kontakt oss" i menyen.

 

Faglig påfyll?

ARA-FOU inviterer hver måned alle ansatte til internundervisning. Alle lokasjoner er inkludert
og temaene er varierte. Også samarbeidspartnere i 1.- og 2.linjetjenestene er velkomne.
Sjekk kalenderen for neste planlagte dato.

 

Henvise til ARA?

Vi får mange spørsmål om hvilke opplysninger som skal inkluderes i en henvisning.

 Nytt fra rusfeltet

Spørreskjema om medavhengighet validert i ARA-forskning

| ARAs forskning, Nyheter | Ingen kommentarer

Den første artikkelen fra vår familiestudie er nå publisert i Quality of Life Research. Forfattere er John-Kåre Vederhus, Øistein Kristensen og Christine Timko (Stanford University). Artikkelen validerte et spørreskjema om «medavhengighet» og fant at pårørende får noen psykologiske konsekvenser av å leve med en som har rusmiddelavhengighet i familien. 

Serie om ARAs pionerer: Øistein Kristensen

| ARAs pionerer | Ingen kommentarer

Dette er en serie intervjuer med noen av ARAs pionerer i 12-trinnsbehandling. Vi har snakket med noen av dem. Hensikten er å formidle erfaring og interesse for 12-trinnsmodellen, samt hvordan de første pionerer lokalt i Vest-Agder tenkte terapeutisk i møtet med pasienter med rusmiddelavhengighet. Her presenterer vi overlege Øistein Kristensen som begynte på A-klinikken i 1979 og arbeidet fram til og med 2017.

Serie om ARAs pionerer: Miriam Holman

| ARAs pionerer | En kommentar

Dette er en serie intervjuer med noen av ARA`s pionerer i 12-trinnsbehandling. Vi har snakket med noen av dem. Her presenterer vi sykepleier Miriam Holman som arbeidet ved A-klinikken fra 1978 til 1992. Hensikten er å formidle erfaring og interesse for 12-trinnsmodellen, samt hvordan de første pionerer lokalt i Vest-Agder tenkte terapeutisk i møtet med pasienter med rusmiddelavhengighet.

Serie om ARAs pionerer: Karsten Nordal

| ARAs pionerer | 3 Kommentarer

Dette er en serie intervjuer med noen av ARA`s pionerer i 12-trinnsbehandling. Vi har snakket med noen av dem. Her presenterer vi overlege Karsten Nordal som overtok som overlege etter Oscar Olsen i 1979 og arbeidet ved ARA frem til 2011. Hensikten er å formidle erfaring og interesse for 12-trinnsmodellen, samt hvordan de første pionerer lokalt i Vest-Agder tenkte terapeutisk i møtet med pasienter med rusmiddelavhengighet.