Trenger du hjelp med rus eller spillavhengighet?

ARA tilbyr varierte behandlingstilbud flere plasser i både Aust og Vest-Agder.

 

Trenger du noen å snakke med om rus?

RUStelefonen er et gratis landsdekkende veiledningstjeneste
hvor du anonymt kan ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema.

 

Kontakt oss

ARA har flere lokasjoner i Agder.
Har du behov for å komme i kontakt med oss?
Du finner kart, telefonnummer, adresser og annet under "kontakt oss" i menyen.

 

Faglig påfyll?

ARA-FOU inviterer hver måned alle ansatte til internundervisning. Alle lokasjoner er inkludert
og temaene er varierte. Også samarbeidspartnere i 1.- og 2.linjetjenestene er velkomne.
Sjekk kalenderen for neste planlagte dato.

 

Henvise til ARA?

Vi får mange spørsmål om hvilke opplysninger som skal inkluderes i en henvisning.

 Nytt fra rusfeltet

Feedbackverktøy – bare et nytt skjema eller noe mer?

| Nyheter | Ingen kommentarer

Pakkeforløp rulles i disse dager ut i feltene psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). En viktig del av dette er feedbackverktøy hvor pasienten skårer hvordan det har gått siden sist, men også hvordan pasienten egentlig opplever samarbeidet om behandlingen.

Livsmestringskurs for pårørende nytter

| Nyheter | Ingen kommentarer

ARAs livsmestringskurs for pårørende har pågått i ordningen «Raskere tilbake» i mange år. Den ordningen er lagt ned fra nasjonalt hold, men Sørlandet Sykehus HF og ARA viderefører tilbudet for «egen regning». Her kan dere lese en nyhetsartikkel på Fædrelandsvennen (bare for abonnenter) hvor noen pårørende forteller en sterk historie om sin situasjon og hvordan de fant veien videre. Når hjelpen gjør vondt verre

ARA FACT i hundre!

| Nyheter | Ingen kommentarer
Et halvt år etter oppstarten 1. april, tar dette nye ambulante behandlingstiltaket i Sørlandet Sykehus HF i disse dager imot pasient nummer hundre! Det har vært en bratt bakke med...

Kompetansenettverk

| Nyheter | Ingen kommentarer

ARA inngår i et nasjonalt kompetansenettverk innen 12-trinnsbehandling av rus- og avhengighetsproblemer. Nettverket består av private og offentlige virksomheter som driver med rusbehandling Dette nettverket har nylig åpnet en egen nettside med mer informasjon: http://www.12-trinnsbehandling.no/