ARAs hjemmeside oppdateres ikke!

I disse CORONA-TIDER vil ARA sin hjemmeside ikke bli oppdatert. For å få oppdatert informasjon vises til Sørlandet Sykehus sin hovedside.

 

Trenger du noen å snakke med om rus?

RUStelefonen er et gratis landsdekkende veiledningstjeneste
hvor du anonymt kan ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema.

 

Kontakt oss

ARA har flere lokasjoner i Agder.
Har du behov for å komme i kontakt med oss?
Du finner kart, telefonnummer, adresser og annet under "kontakt oss" i menyen.

 

Faglig påfyll?

All internundervisning ved ARA er fra mars 2020 satt i pause. Det vil bli gitt beskjed ved ny oppstart.

 

Henvise til ARA?

Vi får mange spørsmål om hvilke opplysninger som skal inkluderes i en henvisning.

 Nytt fra rusfeltet

Manglende oppdatering ARA hjemmeside – se SSHFs hovedside

| Nyheter | Ingen kommentarer

I disse CORONA-TIDER  vil ARA sin hjemmeside ikke bli oppdatert. For å få oppdatert generell informasjon om SSHF og spesifikk informasjon om ARA vises til Sørlandet Sykehus sin hovedside.  Adresse: https://sshf.no/

Serie om ARAs pionerer i 12-trinnsbehandling: Astrid Salte

| ARAs pionerer | En kommentar

Dette er en serie intervjuer med noen av ARAs pionerer fra slutten av 1970-tallet og frem til 12-trinnsbehandling ble en del av helseforetaket SSHF i 2004. De som er intervjuet er noen av de personer som opprinnelig ble ansatt ved A-klinikken/ Vest-Agderklinikkene, frem til overgangen til helseforetaket i 2004. Hensikten med serien er å formidle hvilken betydning 12-trinnsbehandling har hatt i Agder, herunder spesielt Vest-Agder og presentere refleksjoner fra ansatte rundt utviklingen av 12-trinnsmodellen lokalt. Her presenterer vi Astrid Salte.

Første rusmedisiner utdannet innenfor egne rekker

| Nyheter | En kommentar

Elena Bentley ble den første spesialisten som er utdannet helt og holdent innenfor ARAs eget utdanningssystem for LIS i rusmedisin!

Kurs for pårørende

| Nyheter | Ingen kommentarer

Å være pårørende til noen som sliter med rusavhengighet kan være en belastning. ARA tilbyr nå mestringskurs med informasjon, veiledning og støtte til deg som pårørende.