Trenger du hjelp med rus eller spillavhengighet?

ARA tilbyr varierte behandlingstilbud flere plasser i både Aust og Vest-Agder.

 

Trenger du noen å snakke med om rus?

RUStelefonen er et gratis landsdekkende veiledningstjeneste
hvor du anonymt kan ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema.

 

Kontakt oss

ARA har flere lokasjoner i Agder.
Har du behov for å komme i kontakt med oss?
Du finner kart, telefonnummer, adresser og annet under "kontakt oss" i menyen.

 

Faglig påfyll?

ARA-FOU inviterer hver måned alle ansatte til internundervisning. Alle lokasjoner er inkludert
og temaene er varierte. Også samarbeidspartnere i 1.- og 2.linjetjenestene er velkomne.
Sjekk kalenderen for neste planlagte dato.

 

Henvise til ARA?

Vi får mange spørsmål om hvilke opplysninger som skal inkluderes i en henvisning.

 Nytt fra rusfeltet

Serie om ARAs pionerer: Miriam Holman

| Nyheter | Ingen kommentarer

Dette er en serie intervjuer med noen av ARA`s pionerer i 12-trinnsbehandling. Vi har snakket med noen av dem. Her presenterer vi sykepleier Miriam Holman som arbeidet ved A-klinikken fra 1978 til 1992. Hensikten er å formidle erfaring og interesse for 12-trinnsmodellen, samt hvordan de første pionerer lokalt i Vest-Agder tenkte terapeutisk i møtet med pasienter med rusmiddelavhengighet.

Serie om ARAs pionerer: Karsten Nordal

| Nyheter | 3 Kommentarer

Dette er en serie intervjuer med noen av ARA`s pionerer i 12-trinnsbehandling. Vi har snakket med noen av dem. Her presenterer vi overlege Karsten Nordal som overtok som overlege etter Oscar Olsen i 1979 og arbeidet ved ARA frem til 2011. Hensikten er å formidle erfaring og interesse for 12-trinnsmodellen, samt hvordan de første pionerer lokalt i Vest-Agder tenkte terapeutisk i møtet med pasienter med rusmiddelavhengighet.

Ny doktorgrad på ARA

| Nyheter | Ingen kommentarer

Den femte doktorgraden som utgår fra ARA er nå et faktum ved at Adrian Razvan Pasareanu disputerte 17. januar 2019.

Feedbackverktøy – bare et nytt skjema eller noe mer?

| Nyheter | Ingen kommentarer

Pakkeforløp rulles i disse dager ut i feltene psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). En viktig del av dette er feedbackverktøy hvor pasienten skårer hvordan det har gått siden sist, men også hvordan pasienten egentlig opplever samarbeidet om behandlingen.