Trenger du hjelp med rus eller spillavhengighet?

ARA tilbyr varierte behandlingstilbud flere plasser i både Aust og Vest-Agder.

 

Trenger du noen å snakke med om rus?

RUStelefonen er et gratis landsdekkende veiledningstjeneste
hvor du anonymt kan ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema.

 

Kontakt oss

ARA har flere lokasjoner i Agder.
Har du behov for å komme i kontakt med oss?
Du finner kart, telefonnummer, adresser og annet under "kontakt oss" i menyen.

 

Faglig påfyll?

ARA-FOU inviterer hver måned alle ansatte til internundervisning. Alle lokasjoner er inkludert
og temaene er varierte. Også samarbeidspartnere i 1.- og 2.linjetjenestene er velkomne.
Sjekk kalenderen for neste planlagte dato.

 

Henvise til ARA?

Vi får mange spørsmål om hvilke opplysninger som skal inkluderes i en henvisning.

 Nytt fra rusfeltet

ARAs egen Bente Birkeland har disputert til doktorgrad!

| ARAs forskning, Nyheter | Ingen kommentarer

Mange års iherdig forskningsarbeid ble kronet med doktorgrad til Bente Birkeland da hun forsvarte avhandlingen sin 26.09.19. Avhandlingen heter «Life situation when your partner has substance use problems: Quality of life and everyday experiences».

Ledige forskerstillinger på ARA FoU

| Ledige stillinger | Ingen kommentarer

I samarbeid med Forskningsenheten på Sørlandet Sykehus og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo, lyser ARA FoU ut et engasjement som doktorgradsstipendiat (PhD) i tre år og en forsker/postdoktorstipendiat i tre år. Stillingene er knyttet til prosjektet «AgeSud». Prosjektleder er professor Thomas Clausen, forskningleder ved SERAF. AgeSUD skal undersøke aldring og aldersrelaterte fenomener, som somatisk helse, blant personer med ruslidelse, med et hovedfokus på LAR-pasienter. Datamaterialet er for en stor del innsamlet og dette delprosjektet skal benytte data som både skal hentes fra nasjonale helseregister og innsamlede data fra pasienter som ble fulgt opp i 12 måneder etter behandlingsoppstart («NorCOMT» prosjektet ved SERAF). NorCOMT samlet inn en rekke kliniske data fra personer som søkte seg til/var i rusbehandling fra perioden; 2012-2016. Prosjektet vil benytte kvantitative metoder og registerkobling som hovedtilnærming.  Stipendiatstillingen vil ha arbeidssted ved ARA FoU i Kristiansand, mens postdoktoren vil ha arbeidssted ved SERAF (UiO) i Oslo Du kan lese mer om og søke på stipendiat-stillingen her og postdoktorstipendiatet her. �$

Serie om ARAs pionerer for 12-trinnsbehandling: Kjell Agnar Karlsen

| ARAs pionerer, Nyheter | Ingen kommentarer

Dette er en serie intervjuer med noen av ARAs pionerer fra slutten av 1970-tallet og frem til 12-trinnsbehandling ble en del av helseforetaket SSHF i 2004. De som er intervjuet er noen av de personer som opprinnelig ble ansatt ved A-klinikken/ Vest-Agderklinikkene, frem til overgangen til helseforetaket i 2004. Hensikten med serien er å formidle hvilken betydning 12-trinnsbehandling har hatt i Agder, herunder spesielt Vest-Agder og presentere refleksjoner fra ansatte rundt utviklingen av 12-trinnsmodellen lokalt. Her presenterer vi Kjell Agnar Karlsen.

Serie om ARAs pionerer for 12-trinnsbehandling: Eldbjørg Kjøstvedt

| ARAs pionerer, Nyheter | En kommentar

Dette er en serie intervjuer med noen av ARAs pionerer fra slutten av 1970-tallet og frem til 12-trinnsbehandling ble en del av helseforetaket SSHF i 2004. De som er intervjuet er noen av de personer som opprinnelig ble ansatt ved A-klinikken/ Vest-Agderklinikkene, frem til overgangen til helseforetaket i 2004. Hensikten med serien er å formidle hvilken betydning 12-trinnsbehandling har hatt i Agder, herunder spesielt Vest-Agder og presentere refleksjoner fra ansatte rundt utviklingen av 12-trinnsmodellen lokalt. Her presenterer vi Eldbjørg Kjøstvedt.