Doktorgradsprosjekt til ARA

Sørlandet Sykehus tildeler hvert år 5 doktorgradsstipendiatstillinger. Tildelingene er basert på ekstern kvalitetsvurdering av søknader. For 2024 fikk ARA tildelt en stipendiatstilling på prosjektet: «Long-acting injectable Buprenorphine treatment of patients with opioid use disorder – long-term outcomes». Prosjektet vil undersøke hvordan det går med pasienter som er i langtidsbehandling med langtidsvirkende buprenorfin injeksjon. Doktorgradsstipendiat er Nina Jobling. Oppstart er høsten 2024.