Endring i somatisk symptomtrykk i LAR behandling

En ny artikkel er publisert i AgeSUD prosjektet. Studien viste at pasienter i Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR) har et høyt somatisk symptomtrykk ved oppstart i behandling. Hukommelsesproblemer og tannhelse var opplevd som mest problematisk. Ett år etter oppstart var det ingen uttalt bedring i symptomer for gruppen som helhet, men de med høyest symptomtrykk ved oppstart hadde en vesentlig bedring. Et høyt mentalt symptomtrykk ved oppstart hadde en negativ innvirkning på somatisk symptomtrykk ett år etter oppstart i LAR.

Ny artikkel i Nevrofeedback prosjektet publisert

Siste artikkel i Karin Berle Gabrielsen doktorgradsprosjekt er nå publisert i Addictive Behaviors Report. Vi fulgte 67 pasienter i løpet av en 5 mnd periode med poliklinisk behandling. Hovedfunn i studien var:

  • Patients reported a significant improvement in perceived functioning from inclusion in the study to a 5 months follow-up
  • Patients with the lowest initial scores showed the largest improvement.
  • Other variables, e.g. distress, sleep, restlessness, improved significantly.