Alkoholkonferansen 2024

Konferansen belyser alkoholbruk fra et folkehelse, arbeidslivs- og helsetjenesteperspektiv. Konferansen arrangeres av Regionalt samarbeidsforum Sør, der ARA deltar og enhetsleder Frode Nordhelle er konferansier første dag. Konferansen foregår på Scandic hotell Bystranda, 24. og 25. januar. Konferansen ble omtalt på «Nyheter fra Agder» – NRK. Direktør AKAN, Elisabeth Ege uttalte at: Flere arbeidsgivere må tørre å ta opp sin bekymring for kollegers alkoholbruk og våge å snakke om alkoholbruk på jobb.