Disputas nevropsykolog Ann Tarja Karlsson

Nevropsykolog v/ ARA, Ann Tarja Karlsson, forsvarte på en glimrende måte sin PhD avhandling den 06. Juni ved MedFak, Universitetet i Oslo. Hun har deltatt i et multisenter studie i regi av AHUS, kalt “Extended-release Naltrexone in the treatment of opioid dependence – Mental health burden and the role of impulsivity, hyperactivity and inattention.” Mer informasjon om disputasen finnes på UiOs hjemmeside

Vel gjennomført disputas for nevropsykolog Ann Tarja Karlsson på MedFak UiO: Disputasleder var Professor Olav Dalgard. Første opponent var Professor Joshua Lee, New York University. Andre opponent var seniorforsker Anne Line Bretteville-Jensen, Folkehelseinstituttet. Leder av komite var førsteamanuensis Elfrida Hartveit Kvarstein, UiO.