Endring i somatisk symptomtrykk i LAR behandling

En ny artikkel er publisert i AgeSUD prosjektet. Studien viste at pasienter i Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR) har et høyt somatisk symptomtrykk ved oppstart i behandling. Hukommelsesproblemer og tannhelse var opplevd som mest problematisk. Ett år etter oppstart var det ingen uttalt bedring i symptomer for gruppen som helhet, men de med høyest symptomtrykk ved oppstart hadde en vesentlig bedring. Et høyt mentalt symptomtrykk ved oppstart hadde en negativ innvirkning på somatisk symptomtrykk ett år etter oppstart i LAR.