Alkoholkonferansen 2024

Konferansen belyser alkoholbruk fra et folkehelse, arbeidslivs- og helsetjenesteperspektiv. Konferansen arrangeres av Regionalt samarbeidsforum Sør, der ARA deltar og enhetsleder Frode Nordhelle er konferansier første dag. Konferansen foregår på Scandic hotell Bystranda, 24. og 25. januar. Konferansen ble omtalt på «Nyheter fra Agder» – NRK. Direktør AKAN, Elisabeth Ege uttalte at: Flere arbeidsgivere må tørre å ta opp sin bekymring for kollegers alkoholbruk og våge å snakke om alkoholbruk på jobb.

Doktorgradsprosjekt til ARA

Sørlandet Sykehus tildeler hvert år 5 doktorgradsstipendiatstillinger. Tildelingene er basert på ekstern kvalitetsvurdering av søknader. For 2024 fikk ARA tildelt en stipendiatstilling på prosjektet: «Long-acting injectable Buprenorphine treatment of patients with opioid use disorder – long-term outcomes». Prosjektet vil undersøke hvordan det går med pasienter som er i langtidsbehandling med langtidsvirkende buprenorfin injeksjon. Doktorgradsstipendiat er Nina Jobling. Oppstart er høsten 2024.