Forskning ved ARA

Rusmiddelmedisin er et ungt fag i Norge. Internasjonalt kalles faget Addiction Medicine og er vel anerkjent. Enhet for forskning og fagutvikling (FoU) ved ARA driver med klinikknær rusforskning. Vi ønsker å bidra til å finne bedre og mer sikre veier … Fortsett å lese Forskning ved ARA