was successfully added to your cart.

Handlekurv

Vel gjennomført Oscar Olsen seminar med brukerstemmen i fokus

Av 06/06/2018Nyheter

De to siste dagene i mai 2018 ble ARAs og UiAs Oscar Olsen-seminar av stabelen på UiA. Samarbeidskonferansen avvikles i forbindelse med utdeling av en forskerpris, og i år var det ARAs egen forsker John-Kåre Vederhus som fikk prisen.

«Dette var litt rart å være med på» smiler Vederhus. Han sitter i stiftelsen for prisen og har vært med på å foreslå og drøfte vinnere i over 20 år. «Og så var jeg altså borte fra ett styremøte, og da går det sånn.»

Vederhus fikk sin Ph.D. i 2012 som handlet om helsetjenestens samarbeid med selvhjelpsgrupper, og har siden den gang publisert mange artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift. Den viktigste publiseringen til nå, var en artikkel i tidsskriftet «Addicton» (2014), som er et såkalt nivå 2-tidsskrift.

Vederhus sitt prisvinnerforedrag (presentasjon her) handlet om deler av hans forskning på 12-trinnsbehandling og betydningen av deltakelse i selvhjelpsgrupper for mennesker med rusmiddelavhengighet.

I tillegg til Vederhus, var også andre kjente foredragsholdere invitert:

  • Alain Topor: Klinisk psykolog med doktorgrad i sosialt arbeid og professor i psykisk helsearbeid ved UiA og dosent ved Stockholms Universitet (presentasjon her)
  • Hans Herlof Grelland: Professor i kvantefysikk og master i filosofi.
  • Bente Weimand: PhD og forsker ved A-hus (presentasjon her).
  • Per Øyvind Fosse: Psykologspesialist ved Sørlandet Sykehus HF.
  • Marius Sjølmæling: Leder av «Barn av Rusmisbrukere», en brukerorganisasjon.
  • Pål Berger: Jobber i «Recoverykompetanse AS» og opptatt av recoverybegrepet og spesielt hvordan fysisk aktivitet og trening kan være en del av begrepet. (presentasjon her).
X