was successfully added to your cart.

Handlekurv

To forskningspriser til ARA – igjen

Av 22/11/2019Nyheter

I år fikk John-Kåre Vederhus og Kristina Sivertsen ved ARA hver sin forskningspris for publisering av artikler i nivå 2-tidsskrift. For Vederhus var det sjette gangen han får en slik pris, mens for Sivertsen var det første gang.

John-Kåre Vederhus og Kristina Sivertsen med velfortjente blomster for forskningsinnsats på høyt nivå. (Foto: Frode Nordhelle)

Vederhus har skrevet artikkelen «The Pragmatic Believer – Faith Development and Personal Experiences of a ‘Higher Power” in Seasoned Members of Narcotics Anonymous.” som ser på begrepet “høyere makt” slik det blir brukt i 12-trinnstradisjonen. Begrepet maner mer til ansvarlighet og handling enn til passivitet i påvente av en uforklarlig, kanskje guddommelig inngripen i livet som skal løse ens problemer. Fellesskapet i NA kan være én form for «høyere makt» hvor medlemmene hjelper hverandre i tilfriskningsprosessene uavhengig av religiøst livssyn.

Vederhus har skrevet artikkelen sammen med Magnhild Høie på Universitetet i Agder.

Sivertsen har skrevet sin artikkel ut fra sin masteroppgave i folkehelse ved Universitetet i Tromsø. Det er oppsiktsvekkende med publisering i et nivå 2-tidsskrift ut fra en masteroppgave. Artikkelen heter “Gender specific association between the use of complementary and alternative medicine (CAM) and alcohol consumption and injuries caused by drinking in the sixth Tromsø study”. Den ser på mulige sammenhenger mellom såkalt alternativ medisin (som meditasjon, yoga, qi gong eller tahi.chi) og alkoholkonsum. Sivertsens hypotese var at mennesker som benytter seg av alternativ medisin er mer interessert i å ta vare på kroppen sin enn normalbefolkningen og drikker derfor mindre alkohol.

Hennes undersøkelse viste imidlertid at kvinner som drikker regelmessig også i større grad bruker alternativ medisin. Dessuten påviste undersøkelsen hos både menn og kvinner som har opplevd skader som følge av drikking i større grad enn normalbefolkningen benytter seg av alternativ medisinsk behandling.

Under den årvisse utdelingen av priser til forskere i SSHF var også administrerende direktør Nina Mevold til stede. I sitt innlegg understreket hun betydningen av at sykehuset driver med forskning av høy kvalitet. Hun viste til en satsing med nye PhD-stillinger i årene framover, i første omgang fem nye til neste år.

Vederhus sin artikkel kan du lese her.

Sivertsen sin artikkel kan du lese her.

X