TMA-dager på ARA

To dager i Juni ble det avholdt dagskurs i terapeutisk mestring av aggresjon. Ca 50 deltagere fra alle lokasjoner hørte på foredrag om alt fra jus & lovverk rundt aggresjon og tvang, til psykologisk forståelse av voldens funksjon.

Kursene som forhåpentligvis vil bli et fast innslag i undervisningsprogrammet ved ARA, tok også for seg bruk av BVC, TQM og debriefing.

Se etter påmelding til nye kurs utover høsten!

Se flere bilder fra TMA-dagene her:

Foto: Alf Magne Andersen

X