was successfully added to your cart.

Handlekurv

Spørreskjema om medavhengighet validert i ARA-forskning

Den første artikkelen fra vår familiestudie er nå publisert i Quality of Life Research. Forfattere er John-Kåre Vederhus, Øistein Kristensen og Christine Timko (Stanford University).

Artikkelen validerte et spørreskjema om «medavhengighet» og fant at pårørende får noen psykologiske konsekvenser av å leve med en som har rusmiddelavhengighet i familien. 

I forhold til «normalbefolkningen» har de pårørende en større tendens til å trykke ned følelser (‘emotional suppression’), tro at de kan fikse andres problemer ved å kontrollere omgivelsene (‘interpersonal control’) og la andres behov gå på bekostning av sine egne (‘self-sacrifice’). De som skårer høyt på slike faktorer har et dårligere samspill i familien og de oppgir lavere livskvalitet.

Det er sannsynligvis slike faktorer som ligger til grunn for de mentale helseproblemene man ofte ser i studier om pårørende.

Studien konkluderer med at spørreskjemaet om medavhengighet kan brukes for å fange opp hvem som har størst konsekvenser av å leve med rus i familien slik at de kan tilbys passende oppfølging.

X