was successfully added to your cart.

Handlekurv

SMIL – et pårørendetilbud til barn og unge

Av 06/05/2018Nyheter

SMIL er et forebyggende og helsefremmende gruppetilbud for barn og unge som har foreldre med psykiske helseplager og/eller rusproblemer. Tilbudet er er et samarbeid mellom kommunen og Sørlandet Sykehus HF og er tilgjengelig i Kristiansand. Fokus er hele familien med barnas opplevelser i sentrum.   Gruppelederne er ansatt både i kommunen og på sykehuset og har ulik fagbakgrunn.

Gruppa er et trygt sted for samtale, aktivitet og gode mestringsopplevelser som styrker barnas selvfølelse. Gruppelederne har både fagkunnskap og egen erfaring om det å være pårørende barn og ungdom. En forutsetning for deltakelse er foreldresamarbeid.

Tilbudet er gratis. Det er fire grupper årlig – to på våren og to på høsten. Gruppene går ukentlig  etter skoletid. ti samlinger à  to timer. En eller to av samlingene er familiesamlinger. I forkant og etterkant holdes en forsamtale og en ettersamtale der barnet og forelderen møter gruppeledere.

Dette er et lavterskeltilbud, så man trenger ingen henvisning fra lege.

Interesserte kan kontakte helsesøster på skolen eller ringe Familiens Hus Vest tlf: 380 75800.

Du kan også maile til: post.familiens.hus.vest@kristiansand.kommune.no

Mer info finner du her.

 

 

 

X