Rus / Psykiatrienheten

Hvem er vi?

Rus- og psykiatrienheten er en sengepost med 14 utredningsplasser, hvorav 4 senger er forbeholdt pasienter som er innlagt etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 10.2.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og består av: psykiater, lege, psykologspesialist, psykolog, spesialutdannet sosionom, sosionom, spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, hjelpepleiere og miljøarbeidere.

Ukeprogram:

 • Morgenmøte
 • Fellesmøte
 • Undervisning
 • Funksjonskartlegging
 • Fysisk aktivitet
 • Miljøterapi
 • Ukentlig turdag

– Praktiske gjøremål
– Treningskjøkken
– Vedgruppe
– Gruppeterapi
– Individuell utredning
– Sosiale aktiviteter

Fysisk aktivitet blir vektlagt i vårt ukesprogram.

Enheten oppfordrer til å ta med badetøy, treningstøy, tur/regntøy. Husk godt fottøy.

Det er individuell behandling på enheten og pasientene kan ha ulike behov som det må tas hensyn til i utredningsforløpet. Enheten ber om forståelse for dette.

Vi ber også om at pasientene viser respekt for fellesskapet og bidrar til å ivareta den moralske taushetsplikt.

Døgnrytme/måltider:

Vekking hverdager kl 07.30, helg kl 08.30

 • Frokost hver dag kl 08.00, helg kl 9.00
 • Lunsj hver dag kl. 11.00
 • Middag alle dager kl 14.00
 • Kveldsmat alle dager kl 18.30
 • Det skal være ro i enheten fra kl 24.00-06.00

Slik har vi det:

Besøk:

Enheten har eget besøksrom. Besøk avklares på forhånd med dine primærkontakter/behandler /enhetsleder.

Permisjoner / utgang:

Søknad om permisjoner/utgang vurderes ukentlig på kardexmøte.

Urinprøve:

Som en del av utredningstilbudet forventes det at pasientene avlegger ukentlige urinprøver og stikkprøver som skal avgis på forespørsel og ved mistanke.

TV:

Tilgjengelig mellom kl 14.30 – 24.00.

Røyking:

Enheten følger røykelovens intensjoner om et røykfritt sykehus. Det er derfor kun lov å røyke utendørs.

Økonomi:

Av sikkerhetsmessige grunner er det kun tillat å oppbevare inntil kr 200,- i avdelingen. For større kontantbeløp, benyttes enhetens safe.

Vi etterstreber et godt og trygt miljø for pasienter og personale og godtar derfor ikke:

 • Bruk og innførsel av rusmidler
 • Trusler og vold mot medpasienter og personale
 • Høylytt og ufin munnbruk
 • Idyllisering av rus og kriminalitet
 • Negativ omtale av andre institusjoner
 • At pasientene besøker hverandre på pasientrommene

NB! Bruk av motorisert kjøretøy under oppholdet er ikke tillatt.

Behandlingstilbud

Døgnenhet rus/psykiatri er en spesialenhet for utredning av pasienter med kombinasjon av rusmisbruk og psykiske lidelser. Individuelt tilrettelagt opplegg.

Enheten har skjermingsmuligheter og kan ta imot tvangsinnleggelser etter Lov om helse- og omsorgstjenester §10-2.

Last ned brosjyre (.pdf)