Reidun Åsland 60 år

Den populære enhetsleder for ARAs poliklinikk i Kristiansand fylte 60 år 24. november 2016.

Den 30.november var storstua på gamle A-klinikken fint pyntet av en engasjert festkomite da Reidun Åsland tronte inn og ble påsatt en hatt med påskrift “Store høvding”. Alle medarbeidere på poliklinikken som kunne krype og gå, samt pensjonister fra poliklinikkens 22 årige historie og ARAs ledelse var invitert. Reidun Åsland har vært ansatt på poliklinikken siden 1998. Tidligere avdelingsoverlege Olav Espegren sa i sin tale at han i forbindelse med oppbyggingen av Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) måtte ha en medarbeider han kunne stole på og det fikk han med Reidun.

For to år siden fikk Reidun Åsland sykehusets “Ildsjelpris”, for dem som yter noe ekstra innenfor rus og psykiatri og det var ærlig fortjent. Det var mange som ville hedre jubilanten på den store dagen. I tillegg til å lede en av landets største poliklinikker har hun markert seg forsker, hovedtillitsvalgt for sykepleiere og primus-motor for sykehusets engasjement i Haydom Lutheran Hospital i Tanzania.

Talene var tallrike og det var mange godord å høre. En egen sang med gode poeng var også diktet for anledningen. Senere ble det servert rundstykker og nydelige kaker og praten gikk livlig.

X