Poliklinikkene

Poliklinikkene ved ARA har hovedkontor i Arendal og Kristiansand og tar imot pasienter med overforbruk eller avhengighet til narkotiske stoffer, alkohol, vanedannende medikamenter eller anabole steroider.

Poliklinikken tar også imot pasienter som strever med spillavhengighet.
Pårørende, både voksne og barn, kan få tilbud om samtaler om det å leve med avhengighetslidelse tett inn på livet.

Vi tilbyr utredning, nevropsykologisk testing, diagnostisering, veiledning og tverrfaglig spesialisert behandling.

Det brukes forskjellige behandlingsmetoder: Motiverende intervju, kognitiv terapi, integrert rus og traumebehandlig («Seeking Safety»), 12-trinnsmetoden, nevrofeedback og psykoedukasjon. Rusmiddeltesting (urinprøver, blodprøver) benyttes i sammenheng med utredning og behandling.

I Arendal holder virksomheten til i Sykehusveien 6,
like ved sykehuset (SSA).

I Kristiansand finner en de polikliniske enhetene på
Bispegra 50C på Lund.

Allmennteamet

Allmennteamet gir tilbud til personer over 30 år med avhengighets-problemer. Dersom problematikken er for omfattende til å kunne behandles poliklinisk, motiverer og tilrettelegger vi for annen behandling.

Psykiatrisk Ungdoms Team (PUT)

Psykiatrisk ungdomsteam gir et tilbud til unge med rusproblemer mellom 16 og 30 år.

PUT kartlegger rusproblemene og lager en individuell behandlingsplan for hver enkelt. Psykiske lidelser eller ADHD kan også kartlegges, og det blir vurdert videre behandling.

Man legger vekt på en helhetlig rehabiliteringsplan som ofte omfatter andre samarbeidspartnere. PUT arbeider spesielt med motivasjon og løsningsfokuserte tilnærminger.

Legemiddelassistert rehabilitering i Agder (LAR)

Vi gir tilbud om medikamentell behandling med Metadon/Subutex/Suboxone til pasienter med opiatdominert misbruk. LAR-teamet har ansvar for den medisinskfaglige behandlingen. Pasientens hjemkommune har koordinerings- og oppfølgingsansvaret.

Innsøkning skjer på ordinært vis ved henvisning til ARA Arendal eller Kristiansand.

Les mer om LAR