was successfully added to your cart.

Handlekurv

Nytt doktorgradsstudie på ARA: Naltreksonbehandling for opiatavhengighet

 

Alexandra Sundt (MSc psykologi) er ansatt i et doktorgradsstipendiat i ARA FoU.

– Forskningen kan føre til en reell mulighet til å utvide behandlingstilbudet i LAR gjennom å tilby opiatavhengige behandling som gir total opiatrusfrihet, sier Alexandra Sundt.

Hun er ansatt i et doktorgradstipendiat i ARA FoU og hun representerer ARA i en multisenterstudie som er organisert mellom Akershus Universitetssykehus, Helse Bergen og Sørlandet Sykehus HF.

Siden naltrekson er en opiatantagonist og ikke substitusjonsbehandling som f.eks. Metadon og Buprenorfin, vil behandlingen gi total opiatrusfrihet i hele perioden substansen er virksom. I studien vil naltrekson injiseres intramuskulært hver 4. uke og deltakeren bør være godt motivert for behandlingen.

– Vi vil inkludere menn og kvinner fra 18-65 år med en diagnostisert opiatavhengighet som frivillig ønsker behandling for sin opiatavhengighet. Den enkelte deltakeren er med i studien i inntil ett år, forteller Sundt.

Studien har også behov for å rekruttere en kontrollgruppe som skal bestå av personer som er interesserte, men usikre på om de ønsker å motta naltrekson.

Det finnes mer informasjon på nettsiden https://naltrekson.no/hva-er-naltrekson/

X