was successfully added to your cart.

Handlekurv

Serie om ARAs pionerer for 12-trinnsbehandling: Miriam Holman

Av | ARAs pionerer

Dette er en serie intervjuer med noen av ARAs pionerer fra slutten av 1970-tallet og frem til 12-trinnsbehandling ble en del av helseforetaket SSHF i 2004. De som er intervjuet er noen av de personer som opprinnelig ble ansatt ved A-klinikken/ Vest-Agderklinikkene, frem til overgangen til helseforetaket i 2004. Hensikten med serien er å formidle hvilken betydning 12-trinnsbehandling har hatt i Agder, herunder spesielt Vest-Agder og presentere refleksjoner fra ansatte rundt utviklingen av 12-trinnsmodellen lokalt. Her presenterer vi sykepleier Miriam Holman som arbeidet ved A-klinikken fra 1978 til 1992.

Les mer

Serie om ARAs pionerer for 12.trinnsbehandling: Karsten Nordal

Av | ARAs pionerer

Dette er en serie intervjuer med noen av ARAs pionerer fra slutten av 1970-tallet og frem til 12-trinnsbehandling ble en del av helseforetaket SSHF i 2004. De som er intervjuet er noen av de personer som opprinnelig ble ansatt ved A-klinikken/ Vest-Agderklinikkene, frem til overgangen til helseforetaket i 2004. Hensikten med serien er å formidle hvilken betydning 12-trinnsbehandling har hatt i Agder, herunder spesielt Vest-Agder og presentere refleksjoner fra ansatte rundt utviklingen av 12-trinnsmodellen lokalt. Her presenterer vi overlege Karsten Nordal som overtok som overlege etter Oscar Olsen i 1979 og arbeidet ved ARA frem til 2011.

Les mer

Livsmestringskurs for pårørende nytter

Av | Nyheter

ARAs livsmestringskurs for pårørende har pågått i ordningen “Raskere tilbake” i mange år. Den ordningen er lagt ned fra nasjonalt hold, men Sørlandet Sykehus HF og ARA viderefører tilbudet for “egen regning”.

Her kan dere lese en nyhetsartikkel på Fædrelandsvennen (bare for abonnenter) hvor noen pårørende forteller en sterk historie om sin situasjon og hvordan de fant veien videre.

Når hjelpen gjør vondt verre

X