was successfully added to your cart.

Serie om ARAs pionerer: Miriam Holman

Av | Nyheter | Ingen kommentarer

Dette er en serie intervjuer med noen av ARA`s pionerer i 12-trinnsbehandling. Vi har snakket med noen av dem. Her presenterer vi sykepleier Miriam Holman som arbeidet ved A-klinikken fra 1978 til 1992.

Hensikten er å formidle erfaring og interesse for 12-trinnsmodellen, samt hvordan de første pionerer lokalt i Vest-Agder tenkte terapeutisk i møtet med pasienter med rusmiddelavhengighet. Les mer

Serie om ARAs pionerer: Karsten Nordal

Av | Nyheter | 3 kommentarer

Dette er en serie intervjuer med noen av ARA`s pionerer i 12-trinnsbehandling. Vi har snakket med noen av dem. Her presenterer vi overlege Karsten Nordal som overtok som overlege etter Oscar Olsen i 1979 og arbeidet ved ARA frem til 2011. Hensikten er å formidle erfaring og interesse for 12-trinnsmodellen, samt hvordan de første pionerer lokalt i Vest-Agder tenkte terapeutisk i møtet med pasienter med rusmiddelavhengighet.

Les mer

Livsmestringskurs for pårørende nytter

Av | Nyheter

ARAs livsmestringskurs for pårørende har pågått i ordningen «Raskere tilbake» i mange år. Den ordningen er lagt ned fra nasjonalt hold, men Sørlandet Sykehus HF og ARA viderefører tilbudet for «egen regning».

Her kan dere lese en nyhetsartikkel på Fædrelandsvennen (bare for abonnenter) hvor noen pårørende forteller en sterk historie om sin situasjon og hvordan de fant veien videre.

Når hjelpen gjør vondt verre

X