was successfully added to your cart.

Handlekurv

Den femte doktorgraden som utgår fra ARA er nå et faktum ved at Adrian Razvan Pasareanu disputerte 17. januar 2019.

«Inpatient treatment for patients with substance use disorders: outcomes at 6 months follow-up for both voluntarily and compulsorily admitted patients» heter avhandlingen hans.

Dette er en videreføring av Anne Opsals sin doktorgrad hun tok for seks år siden på ARA med tittelen «Involuntarily admitted patients with substance use disorders», som en del av prosjektet «Dual diagnosis and compulsory treatment of alcohol and drug dependent patients».

Pasareanu har gjort en oppfølgingstudie av både tvangsinnlagte og frivillig innlagte, sammenlignet resultater og publisert dem i tre artikler i nivå 2 tidsskrift.

Veiledere har vært professor Thomas Clausen, John-Kåre Vederhus, Anne Opsal og Øistein Kristensen.

Dr. Pasareanu arbeider nå som overlege på Solvang DPS, Anne Opsal som 1. Amanuensis på Universitet i Agder.

Rusmedisin er et ungt fag. ARA er godkjent som utdannelsesinstitusjon for leger som ønsker å spesialisere seg i Rus- og avhengighetsmedisin. Spesialiseringen tar fem år etter fullført legestudium. Ett år av spesialiseringen kan tas som en forskningsoppgave. ARA gir også mulighet for å ta en doktorgrad (PhD) i emnet. Dette gjelder alle helse og sosialfaglige yrkesgrupper, forutsatt at man har en mastergrad i forkant og finansiering er tilgjengelig. Doktorgradsarbeidet krever full innsats i 3-4 år.

Vi gratulerer dr. Pasareanu med vel gjennomført doktorgrad!

 

Tekst: Øistein Kristensen

X