was successfully added to your cart.

Handlekurv

Mestringskurs for pårørende til rusavhengige

Av 09/05/2018Nyheter

ARA starter opp mestringskurs for pårørende til rusavhengige. Målgruppen er pårørende til mennesker med rusavhengighet der den med rusproblemet ikke er i aktiv behandling. Kurset kommer istedenfor “Raskere tilbake” for rusfeltet som ble lagt ned av departementet. Det er de to erfarne terapeutene i ARAs Familieprogram, Eva Norbakk og Elin Mikkelsen, som skal ha kurset.

Det blir to hele kursdager og fem oppfølgingssamlinger. Undervisning og oppfølging skjer i gruppa. Temaer i undervisningene er f.eks. utvikling av rusavhengighet, fysisk og psykiske skadevirkninger, hva skjer i familien nå en lever nær en rusmiddelavhengig, familieroller, familiemønstre, medavhengighet m.m.

I oppfølgingssamlingene vil det snakkes om hvordan man kan anvende kunnskapen fra kurset samt samtale om endring og livsmestring. Vi ønsker også å formidle informasjon og kontakt med selvhjelpsgrupper for dem som måtte ønske å gå i dette etterpå.

Informasjon

  • Kursdager 2018: 12.-13. september og 5.-6. desember kl. 0900-1500
  • 5 oppfølgingssamlinger á 2 timer hver 14. dag over 12 uker.
  • Ring ARAs sentralbord tlf. 38132600 og spør etter Eva eller Elin
  • Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege eller andre.
X