Merkantil enhet

Hvem er vi?

Merkantil enhet er oss som server pasienter, samarbeidspartnere og kollegaer via sentralbord og ekspedisjon.

Merkantil enhet har 18 årsverk fordelt på 3 team, og er eneste enheten på tvers av Aust- og Vest-Agder.

Vi har et merkantilt team ved poliklinikken i Arendal, ett ved poliklinikken i Kr.sand og ett ved døgnenhetene / administrasjonen i Kr.sand.

I tillegg har vi en merkantil ansatt på vår døgnenhet Byglandsfjord.

Som sekretærer, og merkantilt ansatte, er vi de personene dere først treffer når dere møter opp i våre lokaler, eller ringer vår avdeling.

Vi i merkantil enhet er støtteapparatet i ARA, som utfører en god, viktig og nødvendig jobb.
Vi hjelper til når vi kan, og formidler beskjeder videre til rette mottakere i vår avdeling.

Merkantil enhet

Telefonnummer til våre sentralbord er:

Poliklinikk Kristiansand – 38 13 25 00
Døgnenhetene / administrasjon KRS – 38 13 26 00
Poliklinikk og Avgiftningsenhet Arendal – 37 01 95 00
Døgnenhet Byglandsfjord – 37 93 46 80