was successfully added to your cart.

Handlekurv

Ledige forskerstillinger på ARA FoU

I samarbeid med Forskningsenheten på Sørlandet Sykehus og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo, lyser ARA FoU ut et engasjement som doktorgradsstipendiat (PhD) i tre år og en forsker/postdoktorstipendiat i tre år.

Stillingene er knyttet til prosjektet «AgeSud». Prosjektleder er professor Thomas Clausen, forskningleder ved SERAF.

AgeSUD skal undersøke aldring og aldersrelaterte fenomener, som somatisk helse, blant personer med ruslidelse, med et hovedfokus på LAR-pasienter.

Datamaterialet er for en stor del innsamlet og dette delprosjektet skal benytte data som både skal hentes fra nasjonale helseregister og innsamlede data fra pasienter som ble fulgt opp i 12 måneder etter behandlingsoppstart («NorCOMT» prosjektet ved SERAF). NorCOMT samlet inn en rekke kliniske data fra personer som søkte seg til/var i rusbehandling fra perioden; 2012-2016. Prosjektet vil benytte kvantitative metoder og registerkobling som hovedtilnærming. 

Stipendiatstillingen vil ha arbeidssted ved ARA FoU i Kristiansand, mens postdoktoren vil ha arbeidssted ved SERAF (UiO) i Oslo

Du kan lese mer om og søke på stipendiat-stillingen her og postdoktorstipendiatet her. �$

Legg igjen en kommentar

X