Kristin Bergstad Lazaridis mottok Kongens fortjenestemedalje for sin innsats!

Vi gratulerer!

Kristin Bergstad Lazaridis mottok 21. mai 2016
Kongens fortjenestemedalje i Kristiansand Rådhus. Dette mottar hun grunnet sin årelange innsats og interesse innen rus- og avhengighetsmedisin.

Link til Fedrelandsvennens intervju med Kristin her..

 

 

X