Henvisninger

Vurderingsteamet ved ARA er et tverrfaglig sammensatt team som behandler henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Vurderingsteamet tar i mot henvisninger både til ARAs egne behandlingstiltak og til eksterne behandlingstiltak over hele landet.

Frist for å behandle en henvisning er 10 virkedager. For å sikre at pasienten får riktig behandling, på rett nivå, kan det være hensiktsmessig å kontakte en vurderingskoordinator for råd/veiledning før henvisning sendes.

En henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal inneholde

 • Personlige opplysninger – adresse og telefonnummer
 • Rusanamnese, progresjon
 • Alvorlighetsgrad av misbruk
 • Diagnoser, beskrivelse av psykisk og somatisk helse
 • Bruk av legemidler
 • Sosial situasjon
 • Barn
 • Arbeid
 • Trygdestatus
 • Bolig
 • Familiebakgrunn
 • Ansvarsgruppestatus + kontaktperson(er) i kommunen
 • Status rundt IP (individuell plan)
 • Tidligere behandlingserfaringer
 • Kognitive evner
 • Motivasjon, endringskompetanse
 • Status rundt bilsertifikat
 • Kriser og alvorlige livshendelser
 • Soning, dommer

For brukere av DIPS sendes interne henvisninger elektronisk. Henvisningen legges enten inn på F7-bildet eller sendes til ARA-inntaksteam-SSK.

Alle henvisninger til rusbehandling sendes til adressen under. Dette gjelder både eksterne og interne tiltak.

SSHF, ARA
Vurderingsteamet
Serviceboks 416
4604 Kristiansand

Kontakt oss på telefon 38 13 26 00 ved spørsmål.