Gruppebehandling

Enhet for gruppebehandling er lokalisert i Kristiansand og er et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til pasienter med alkoholisme/rusavhengighet.

Behandlingen foregår i gruppe og bygger på allment aksepterte terapeutiske prinsipper, supplert av AA’s 12 trinnsprogram.

ARA inngår i et nasjonalt kompetansenettverk for 12-trinnsbehandling.

Døgnbehandling–
Basisgruppe og Rehabiliteringspost

Behandlingen i Basis døgn består av 6 – 8 ukers innleggelse, med eventuelt påfølgende innleggelse på rehabiliteringsposten i inntil 3 måneder. Behandlingen består av intensiv og strukturert gruppeterapi, individuelle oppgaver, familiemeuke, undervisning, trening og selvstyrte studier.

Etter fullført døgnbehandling deltar pasientene i oppfølgingsgruppe en gang i uken i 11 måneder.

Adresse: ARA Gruppebehandling, Kongsgård Allé 71, Kristiansand, tlf 38132600
ARA Rehabiliteringsposten, Gyldenløves gate. 56, Kristiansand, tlf 38079930

Les mer om gruppebehandling med døgnopphold

Dagbehandling i Basisgruppe

Behandlingen i Basis-dag består av 12 – 16 uker med gruppeterapi, 4 dager i uken. Behandlingen består av intensiv og strukturert gruppeterapi, individuelle oppgaver, familieuke, undervisning og selvstyrte studier.

Etter fullført døgnbehandling deltar pasientene i oppfølgingsgruppe en gang i uken i 11 måneder.

Adresse: ARA Gruppebehandling, Kongsgård Allé 71, Kristiansand, 38132600

Les mer om dagbehandling i gruppe