Gruppebehandling med døgnopphold

Forberedelse

Gruppebehandlingen starter med poliklinisk forberedelse. Forberedelsen består av samtaler og temagrupper hver 14 dag. Avrusning vil også inngå som en del av forberedelsen, når dette er nødvendig. Bruk tiden før innleggelse til å ordne opp i økonomi, tannlege, jobb, boligsituasjon, post eller andre praktiske ting.

Basisgruppe og rehabiliteringsposten

Behandlingen i Basis består av 6 – 8 ukers innleggelse, me eventuelt påfølgende innleggelse på rehabiliteringsposten i inntil 3 måneder. Etter dette er det 11 måneder i poliklinisk oppfølgingsgruppe. Behandlingen består av intensiv og strukturert gruppeterapi, individuelle oppgaver, familiemeuke, undervisning, trening og selvstyrte studier. Eventuelle individuelle samtaler avtales etter behov med terapautene eller andre i det tverrfaglige behandlingsteamet.

Mål
1. Total rusfrihet og forbedret livskvalitet, både for den rusavhengige og familien.
2 .Legge grunnlaget for en rusfri livsstil.

Det blir lagt vekt på hva rusmiddelavhengighet innebærer, både for pasienten og for familien/ pårørende.

En viktig del av behandlingen er å gi pasienten kjennskap til og kontakt med selvhjelpsgruppene AA og NA.

Tilbud til pårørende

I løpet av behandlingen (4. eller 5. uke), inviteres pårørende til ”familieuke”. Behandling av rusmiddelavhengighet sees i et familieperspektiv. Målet med å gi pårørende anledning til å delta i behandlingen, få undervisning og gruppesamtaler, er å bedre pårørendes livskvalitet.

Pårørende med eget behandlingsbehov kan henvises til egne pårørendegrupper.

Polikliniske oppfølgingsgrupper

Etter fullført døgnbehandling deltar pasientene i oppfølgingsgruppe en gang i uken i 11 måneder.

Gruppebehandling

Lokasjon: Kristiansand

Basisteamet gir et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til pasienter med alkoholisme/rusavhengighet.

Innholdet i behandlingen bygger på allment aksepterte terapeutiske prinsipper,
supplert av AA’s 12 trinnsprogram.

Last ned brosjyre (.pdf)