was successfully added to your cart.

Handlekurv

Ny avdelingssjef med en klar visjon

Av 22/05/2020Nyheter

Frode Dunsæd er ny avdelingssjef i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) på Sørlandet Sykehus HF.

18. mai 2020 ønsket klinikkdirektør Oddvar Sæther ARAs nye avdelingssjef Frode Dunsæd velkommen – med korrekt koronaavstand.
(Foto: Frode Nordhelle)

Dunsæd har en klar visjon:

Fra min side er forventningene ganske enkle – ARA skal være en fagutviklende og nyskapende avdeling og vi skal drive landets beste rusbehandling.

Dunsæd har inngående kjennskap til spesialistområdet Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) og har allerede signalisert et av fokusområdene som blir viktige framover:

– Rus har lenge vært et underfokusert område i somatiske sykehusavdelinger. Mange innleggelser skyldes direkte eller indirekte rus, og ARAs kompetanse kan være verdifull for pasienter som ikke vanligvis oppsøker rusbehandling.

Han presenterer kortversjonen av CV’en sin på følgende måte:

– Sykepleier, venndøl, litt nerd, over gjennomsnittet interessert i middelalderhistorie, gift, pappa for to tenåringer, seks års arbeidserfaring fra akuttpsykiatri, ett års arbeidserfaring fra somatisk intensivavdeling og tretten års ledererfaring fra rusfeltet – inkludert syv år fra avgiftningen i Kristiansand. De fire siste årene også sittet i styrene til bruker- og pårørendeorganisasjonen A-Larm og til Blå Kors Kristiansand.

Og så føyer vi til at han regnes som Lolands redningsmann i 2018 da stedet var mer enn nedleggingstruet, men likevel klarte å berge seg som en virksomhet innenfor Fritt Behandlingsvalg takket være god ledelse, høy faglig standard og godt omdømme hos pasientene.

KPH og ARA ønsker Dunsæd velkommen og ser fram til en spennende tid framover.

En kommentar

  • Øistein Kristensen sier:

    ARA er heldig som har fått en meget dyktig avdelingssjef, som vil ta avdelingen inn i en ny tid. Problemstillingen rusrelaterte somatiske lidelser er ikke ny. En kartlegging gjort i medisinsk avdeling SSHF av John-Kåre Vederhus viste at 9% hadde alkoholrelaterte lidelser. Andre studier som også tar med kirurgiske avdelinger, opererer med opptil 20%.
    En Liasontjeneste mellom ARA og somatiske avdelinger ble prøvd for mange år siden. Kan være aktuell å prøve pånytt?
    Lykke til, Frode.

    Hilsen Øistein Kristensen

X