Døgnenhetene

ARAs døgnenheter har flere behandlingstilbud lokalisert i Arendal, Kristiansand og på Byglandsfjord.

I tillegg til avgiftningsenhetene i Arendal og Kristiansand har ARA tilbud om døgnbehandling på Byglandsfjord, enhet for gruppebehandling samt enhet for rus og psykiatri.

Enhet for gruppebehandling og enhet for rus- og psykiatri er lokalisert i Kristiansand.

Avgiftning

ARA har avgiftingsenheter både i Arendal og i Kristiansand med 12 behandlingsplasser på hvert sted.

Enhetene har tre hovedfunksjoner: Avgifting, avklaring og motivering for videre behandling.

Oppholdet er av inntil 14 dagers varighet. I de tilfellene det er ønskelig med lengre opphold må dette avklares i hvert enkelt tilfelle.

Les mer om avgiftningsenhetene

Rus/Psykiatrienheten

Rus / Psykiatrienheten er en av døgnenhetene i Kristiansand og gir et tverrfaglig spesialisert utrednings-/behandlingstilbud til pasienter med rusavhengighet og psykiske lidelser.

Hovedfokus er kartlegging, utredning og miljøterapi.

Les mer om RP

Gruppebehandling

Enhet for gruppebehandling gir et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til pasienter med alkoholisme/rusavhengighet. Innholdet i behandlingen bygger på allment aksepterte terapeutiske prinsipper og AA's 12 trinns program.

Enheten er lokalisert i Kristiansand.

Les mer om gruppebehandling.

Døgnenhet Byglandsfjord

Enheten gir et tverrfaglig spesialisert behandling tilbud til pasienter med rusavhengighet og med psykiske lidelser.

Tjenestene skal bygge på et menneskesyn hvor respekten for det enkelte menneskes liv og verdighet er grunnleggende.

Døgnenhet Byglandsfjord er en åpen døgnenhet med 15 senger.

Les mer om døgnenhet Byglandsfjord