Dagbehandling i gruppe

Forberedelse

Gruppebehandlingen starter med poliklinisk forberedelse. Forberedelsen består av samtaler og temagrupper hver 14 dag. Avrusning vil også inngå som en del av forberedelsen, når dette er nødvendig.

Dagbehandling i gruppe

Dagbehandlingen varer i 12-16 uker med fremmøte 4 dager pr. uke. Behandlingsopplegget er intensiv og strukturert gruppeterapi, undervisning, individuelle oppgaver, familieuke, og selvstyrte studier. Eventuelle individuelle samtaler avtales etter behov med terapeut eller andre i det tverrfaglige behandlingsteamet.

Mål

1. Total rusfrihet og forbedret livskvalitet, både for den rusavhengige og familien.
2. Legge grunnlaget for en rusfri livsstil.

Det blir lagt vekt på hva rusmiddelavhengighet innebærer, både for pasienten og for familien.

Som del av behandlingen vil vi gi pasienten kjennskap til, og kontakt med selvhjelpsgruppene AA og NA.

Tilbud til pårørende

I løpet av behandlingen inviteres pårørende til ”familieuke”. Behandling av rusmiddelavhengighet sees i et familieperspektiv. Målet med å gi pårørende anledning til å delta i behandlingen, få undervisning og gruppesamtaler, er å bedre pårørendes livskvalitet.

Pårørende med eget behandlingsbehov kan henvises til egne pårørendegrupper.

Polikliniske oppfølgingsgrupper

Etter fullført dagbehandling deltar pasientene i oppfølgingsgruppe 2 timer en gang i uken i 11 måneder.

Behandlingstilbud

Lokasjon: Kristiansand

Enhet for gruppebehandling gir et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til pasienter med alkoholisme/rusavhengighet.

Innholdet i behandlingen bygger på allment aksepterte terapeutiske prinsipper,
supplert av AA`s 12 trinnsprogram.

Last ned brosjyre (.pdf)