was successfully added to your cart.

Handlekurv

Category

Nyheter

Serie om ARAs pionerer for 12-trinnsbehandling: Per Erik Zahl

Av | ARAs pionerer, Nyheter

Dette er en serie intervjuer med noen av ARAs pionerer fra slutten av 1970-tallet og frem til 12-trinnsbehandling ble en del av helseforetaket SSHF i 2004. De som er intervjuet er noen av de personer som opprinnelig ble ansatt ved A-klinikken/ Vest-Agderklinikkene, frem til overgangen til helseforetaket i 2004. Hensikten med serien er å formidle hvilken betydning 12-trinnsbehandling har hatt i Agder, herunder spesielt Vest-Agder og presentere refleksjoner fra ansatte rundt utviklingen av 12-trinnsmodellen lokalt. Her presenterer vi Per Erik Zahl.

Les mer

Livsmestringskurs for pårørende nytter

Av | Nyheter

ARAs livsmestringskurs for pårørende har pågått i ordningen “Raskere tilbake” i mange år. Den ordningen er lagt ned fra nasjonalt hold, men Sørlandet Sykehus HF og ARA viderefører tilbudet for “egen regning”.

Her kan dere lese en nyhetsartikkel på Fædrelandsvennen (bare for abonnenter) hvor noen pårørende forteller en sterk historie om sin situasjon og hvordan de fant veien videre.

Når hjelpen gjør vondt verre

X