Døgnenhet Byglandsfjord

Hvem er vi?

ARA døgnenhet Byglandsfjord tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling i inntil 6 mnd.. Det er en åpen døgnenhet med 15 senger.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og bl.a. av: Psykiater/lege, psykolospesialist/psykolog, psykiatrisk sykepleier/sykepleier, psykiatrisk hjelpepleier, vernepleier, ergoterapeut, sosionom og pedagog.

I tillegg er det sekretær, vaktmester, renholder og kjøkkenpersonale.

Behandlingstilbud

Institusjonen arbeider målrettet og strukturert basert på pasientens mål og behov. Behandlingsavtaler inngås i forbindelse med innleggelse og tilbudet vil være tidsavgrenset.

Det er individuell behandling på enheten og pasientene kan ha ulike behov som det må tas hensyn til i behandlingsforløpet. Enheten ber om forståelse for dette.

Vi ber også om at pasientene viser respekt for fellesskapet og bidrar til å ivareta den moralske taushetsplikten.

Ved døgnenhet Byglandsfjord er både fysisk aktivitet, friluftsliv og gruppeterapi basert på Seeking Safety, godt innarbeidet i den daglige behandlingen. Det er forventet at alle pasienter er med på minst 3 av 7 treninger i løpet av en uke.

Derfor er det viktig at pasienter har med seg treningstøy til både ute- og innebruk, gode sko, regntøy og badetøy. Dette kommer i tillegg til samtaler, miljøterapi og medikamentell behandling.

Fra 1. okt. 2014 har ARA døgnenhet Byglandsfjord en brukerstyrt seng. Dette er et tidsbegrenset tilbud til noen pasienter som behandlererfaring fra Byglandsfjord.

Hvor finner du oss

Se kontakt oss, for gateadresse, telefonnummer og kart.

Røyking

Sørlandet Sykehus er et røykfritt sykehus. Det vil være egne steder utendørs hvor pasienter kan røyke.

Permisjoner

Etter at du har vært innlagt en måned er det mulig å søke og planlegge permisjoner. Søknaden blir vurdert, og eventuelt godkjent, i tverrfaglig team.

Urinprøver

Som en del av behandlingstilbudet for ARA-pasienter, blir det forventet at pasientene avlegger urinprøver på oppfordring.

Klær og eiendeler

I enheten skal alle være påkledd. Morgenkåpe/nattøy må ikke brukes i fellesarealet.
Vi har vaskemaskin og tørketrommel til bruk for pasientene.
Av sikkerhetsmessige grunner oppfordres det på det sterkeste ikke å ta med mye verdisaker ved en innleggelse. Enheten har ikke ansvar for tapte verdisaker under en innleggelse.

Vi tilstreber et godt og trygt behandlingsmiljø for både pasienter og personale og godtar derfor ikke:

  • Bruk og innførsel av rusmidler.
  • Trusler og vold mot medpasienter og personale.
  • Høylytt og ufin munnbruk.
  • Idyllisering av rus og kriminalitet.
  • Negativ omtale av andre institusjoner.
  • At pasientene besøker hverandre på rommene.
  • Utlån av penger eller andre verdisaker
Behandlingstilbud

Enheten gir et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til pasienter med rusavhengighet.

Våre tjenester skal bygge på et menneskesyn hvor respekten for det enkelte menneskes liv og verdighet er grunnleggende.

Vi skal være faglig dyktige og tilgjengelige og gjøre vårt beste for at dere skal få mest mulig igjen for oppholdet.

Last ned brosjyre (.pdf)