was successfully added to your cart.

Handlekurv

Behov for mer kompetanse inne rus- og avhengighetsproblematikk?

Av 07/06/2018Nyheter

Sammen med flere andre instanser, har Sørlandet Sykehus HF og Universitetet i Agder utviklet en ny spesialisering i rus- og avhengighetsproblematikk.

Ambisjonen er å imøtekomme behovet for mer kompetanse om rus- og avhengighetsproblematikk i både, privat, offentlig og frivillig sektor.

Spesialiseringen består av to emner: “Rus- og avhengighetskunnskap” og “Arbeidsformer på rusmiddelfeltet”, hvert emne på 15 studiepoeng. Disse emnene kan inngå som en del av masterprogrammet ved universitetet, men kan også gjennomføres som en frittstående etterutdanning.

Du finner mer informasjon på universitetets nettsider.

X