ARAs behandlingstilbud

ARA tilbyr behandling for personer med rus og avhengighetsproblematikk inkl. spill.
Behandlingen kan være individuell eller gruppebasert og inkluderer polikliniske tilbud på dagtid, i tillegg til døgnbasert behandling der det er behov.

Behandlingen vil normalt sett inkludere utredning, diagnostisering og behandling.

Avdelingen anvender ulike behandlingsmetoder: kognitiv terapi, motiverende intervju, ”seeking safety”, 12-trinnsmodellen, nevrofeedback, psykoedukasjon, fysisk aktivitet og miljøterapi samt utredninger med tester og prøver (bl.a urinprøver og blodprøver).

I tillegg tilbyr avdelingen mer spesialisert oppfølging som f.eks LAR behandling.

ARA har polikliniske lokaler og døgnavdelinger i Kristiansand og Arendal, samt en døgnavdeling i Byglandsfjord. I tillegg har ARA polikliniske lokaler i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

Se nedenfor for vanlig progresjon i behandling fra henvisning til ferdig behandling, eller klikk her for å se videoen “Veien inn i behandling”.

Behandlingsforløp

Døgnbehandling

Henvisning

All behandling ved ARA krever en henvisning. Se her for opplysninger om hvilken informasjon man ønsker i henvisningen.

Vurdering

Vurderingsteamet mottar og behandler henvisninger til alle ARAs behandlingstilbud.

(Avgiftning)

Første del av en individualisert døgnbehandling er fokusert på avgiftning og avrusning. Det kan i noen tilfeller være aktuelt med avgiftning i forkant av gruppebehandling.

Døgnbehandling

Les mer om ARAs individualiserte døgnbehandlingstilbud her. For informasjon om gruppebehandling se her.

Poliklinisk behandling

Henvisning

All behandling -også poliklinisk- ved ARA krever en henvisning. Se her for opplysninger om hvilken informasjon man ønsker i henvisningen.

Vurdering

Vurderingsteamet mottar og behandler henvisninger til alle ARAs behandlingstilbud.

(Avgiftning)

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med avgiftning i forkant av dagbasert gruppebehandling. Avgiftning er ikke et krav ved individualisert poliklinisk behandling

Poliklinisk behandling

Les mer om ARAs polikliniske tilbud her.

Poliklinikkene inkl. LAR

Poliklinikkene ved ARA har hovedkontor i Arendal og Kristiansand og tar imot pasienter med overforbruk eller avhengighet til narkotiske stoffer, alkohol, vanedannende medikamenter, anabole steroider eller pasienter som med spillavhengighet. Pårørende, både voksne og barn, kan få tilbud om samtaler.

ARA FACT

ARA FACT er et tilbud til mennesker med rus- og/eller avhengighetsproblem. Vi tilbyr behandling der pasienten er.

Døgnenhetene

ARAs døgnenheter har flere behandlingstilbud lokalisert i Arendal, Kristiansand og på Byglandsfjord.

Tilbudene inkluderer døgnbehandling, dagbehandling, avgiftning, rehabiliteringsopphold samt en egen enhet for pasienter med rus og psykiatriske lidelser (RP-posten).

Gruppebehandling

ARAs har flere gruppebehandlingstilbud (BASIS) lokalisert i Kristiansand.

Tilbudene inkluderer både døgnbaserte og dagbaserte (polikliniske) behandlingsformer.