Avgiftingsenhetene

Hvem er vi?

Avgiftningsenhetene er lokalisert i Arendal og Kristiansand. Personalgruppen består av psykiater, lege i spesialisering, spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere og miljøterapeuter.
Vi har også tilgang til psykolog, sosionom og prest.

Aktivitet:

Avgiftningsenheten er en enhet hvor pasientene gjerne er dårlige, både fysisk og psykisk. Aktivitetstilbudet omfatter derfor:

 • Undervisning
 • Småturer
 • Besøk av AA/NA

Erfaringsmessig viser det seg viktig med fysisk aktivitet og vi oppfordrer til å være med på turer ut.

Døgnrytme/måltider:

 • Vekking hverdager
 • Frokost på enheten hver dag
 • Middag i spisesal alle dager
 • Kveldsmat alle dager
 • Det skal være ro i enheten på kveldstid

Se brosjyre for spesifikke tider for de ulike enhetene.

Slik har vi det:

Besøk

Besøk må søkes om under innleggelsen.

Permisjoner / utgang:

Av behandlingsmessige årsaker er det ikke anledning til å ha permisjon eller utgang alene.

Urinprøve:

Urinprøver brukes for å understøtte behandlingen og må avlegges under tilsyn. Det tas alltid urinprøve i forbindelse med innleggelse.

Telefon og PC:

Mobiltelefon og PC må ikke brukes på enhetens fellesareal, men settes på lydløs eller oppbevares på pasientrom.

Klær og eiendeler:

Ved innleggelsen blir bagasje og tøy gjennomgått. Dette gjøres for å unngå innførsel av rusmidler, medikamenter og farlige gjenstander.
Beslaglagte gjenstander vil bli levert til politiet for oppbevaring/destruering.

Dette er en enhet hvor man er innlagt en kort periode, så ta med bare det som er nødvendig for oppholdet. Gjenglemte eiendeler oppbevares i 3 måneder før de destrueres eller leveres til hittegodskontor – avhengig av verdi.

I avdelingen skal man være påkledd. Morgenkåpe eller nattøy må ikke brukes i fellesarealet.

Enheten har vaskemaskin og tørketrommel til bruk for pasientene.

Røyking:

Enheten følger røykelovens intensjoner om et røykfritt sykehus. Det er derfor kun lov å røyke utendørs.

Vi oppfordrer alle pasienter til å delta i enhetens fellesmiljø, og til å være en støtte for hverandre under oppholdet.

Deltakelse på enhetens behandlingsprogram er obligatorisk.

Vi etterstreber et godt og trygt behandlingsmiljø for pasienter og personale og godtar derfor ikke:

 • Bruk og innførsel av rusmidler
 • Trusler og vold mot medpasienter og personale
 • Positivt rusprat
 • At pasientene besøker hverandre på rommene
 • Pengespill

Brudd på regler vil få konsekvenser for oppholdet her på enheten og kan medføre utskrivelse.

Avgiftingsenheten, Kongsgård Allé 71, Kristiansand

Avgiftingsenheten, Rykeneveien 106, Arendal

Behandlingstilbud

Avdelingen har to enheter som tilbyr avrusing, motivering og avklaring for videre forløp.

ARA har ikke øyeblikkelig hjelp ansvar etter Lov om spesialisthelsetjenester, men inngår i psykiatriens felles vaktberedskap.

Ved livstruende somatiske tilstander og alvorlige psykiske lidelser skal pasientene henvises til akuttmottakene innen somatikk og psykiatri.

Last ned brosjyre (Kristiansand - .pdf)Last ned brosjyre (Arendal - .pdf)