was successfully added to your cart.

Handlekurv

Alle nyheter fra

Frode Nordhelle

ARA FACT i hundre!

Av | Nyheter

Et halvt år etter oppstarten 1. april, tar dette nye ambulante behandlingstiltaket i Sørlandet Sykehus HF i disse dager imot pasient nummer hundre!

Det har vært en bratt bakke med nyansatte, med fagutvikling og med logistikk mellom to lokalisasjoner i Arendal og Kristiansand – samtidig som pasientene skal få god rusbehandling.

Enhetsleder Tine Kristiansen vil ikke være med på at det er rart å «feire» at et rusbehandlingstiltak har mange pasienter:

«Menneskene vi hjelper hadde uansett hatt sine problemer og utfordringer, men ville ikke fått samme hjelp og oppfølging dersom de ikke hadde vært i ARA FACT» sier hun.

Kristiansen poengterer at markeringen nettopp er for å synliggjøre behov for ambulante tiltak i rusfeltet.

Det er ikke et mål at alle mennesker med rusproblemer skal motta ambulant hjelp. Men ARA FACT har altså vist seg å dekke et omfattende behov hos pasienter som kanskje ellers hadde droppet ut av behandling fordi de ikke ennå er i stand å holde avtaler om tidspunkt på f.eks. poliklinikk.

«Vi får til og med tak i pasienter som kommunene omtrent ikke visste om» hevder Kristiansen.

En aktuell utfordring er muligheten til å lese og skrive i journal mens man er på farten. Behandlerne tilbringer mye tid i leasingbilene for å komme rundt i hele Agder. I dag må de notere på papir og skrive inn i journalen i DIPS når de er tilbake på kontoret. De kan også låne kontorer der SSHF har annen virksomhet.

«Men det hadde vært mye mer effektivt å kunne gjøre dette fra bilen og kanskje heller rekke en pasient til den dagen. Dersom det dukker opp prøveprosjekter på dette i sykehuset, er vi veldig interesserte i å delta» avslutter enhetsleder Tine Kristiansen i ARA FACT.

Bløtkake som seg hør og bør ved runde tall.

Enhetsleder Tine Kristiansen forteller om oppstarten for seks måneder siden.

 

Her kan du lese mer om ARA FACT.

ARA FACT-team anno 2018

X