was successfully added to your cart.
Alle nyheter fra

Atle Fosse

Serie om ARAs pionerer: Miriam Holman

Av | Nyheter | Ingen kommentarer

Dette er en serie intervjuer med noen av ARA`s pionerer i 12-trinnsbehandling. Vi har snakket med noen av dem. Her presenterer vi sykepleier Miriam Holman som arbeidet ved A-klinikken fra 1978 til 1992.

Hensikten er å formidle erfaring og interesse for 12-trinnsmodellen, samt hvordan de første pionerer lokalt i Vest-Agder tenkte terapeutisk i møtet med pasienter med rusmiddelavhengighet. Les mer

Serie om ARAs pionerer: Karsten Nordal

Av | Nyheter | 3 kommentarer

Dette er en serie intervjuer med noen av ARA`s pionerer i 12-trinnsbehandling. Vi har snakket med noen av dem. Her presenterer vi overlege Karsten Nordal som overtok som overlege etter Oscar Olsen i 1979 og arbeidet ved ARA frem til 2011. Hensikten er å formidle erfaring og interesse for 12-trinnsmodellen, samt hvordan de første pionerer lokalt i Vest-Agder tenkte terapeutisk i møtet med pasienter med rusmiddelavhengighet.

Les mer
X