was successfully added to your cart.
Alle nyheter fra

Alf Magne Andersen

Når blir du alkoholiker?

Av | Nyheter | Ingen kommentarer

NRK publiserte i dag en sak som omhander akkurat dette. Temaet er dagsaktuelt siden programmet «Helene sjekker inn» denne uken handler om alkoholisme og behandlingsinstitusjonen Trasoppklinikken.

Hvis du selv er bekymret for dine drikkevaner, skriver verdens helseorganisasjon at det er særlig seks symptomer som indikerer at du har utviklet alkoholisme.

  • Du har sterk lyst til å drikke.
  • Du har problemer med å regulere mengden.
  • Du får abstinenser når du slutter å drikke, eller reduserer mengden.
  • Du må gradvis ha mer for å oppnå samme rus.
  • Du priorierer drikking fremfor andre oppgaver og interesser.
  • Du fortsetter å drikke, selv om det får skadelige konsekvenser.

Ta kontakt med din fastlege hvis du føler at disse punktene gjelder deg, du kan da bli henvist til et av ARAs behandlingstilbud.

Nyhetssaken kan du lese på nettsidene til NRK.

Fikk du ikke med deg sendingen på TV, kan du se episoden om alkoholbehandling ved Trasoppklinikken på NRK nett-TV.

Forskningsprisen 2017

Av | Nyheter | Ingen kommentarer

På den årvisse forskersamlingen for Sørlandet Sykehus på Fevik 14.11.17 ble John-Kåre Vederhus tildelt sykehusets forskningspris for beste vitenskapelige artikler i 2016. Prisen som er en tavle med utsnitt av artiklene og et pengebeløp ble utdelt av direktør Jan Roger Olsen under stor jubel. I tillegg vanket en nydelig blomsterbukett.

Det bemerkelsverdige er at John-Kåre fikk denne prisen for fjerde gang. I alt ble det utdelt forskningspriser til 12 fra sykehusets forskjellige avdelinger.

ARA har virkelig grunn til å være stolt. Ved siden av John-Kåre gikk forskningsprisen til to tidligere ansatte ved ARA-FoU, nemlig Anne Opsal, som nå er førsteamanuensis ved Universitet i Agder og Adrian Pasareanu, nå overlege på Solvang DPS. Etter seremonien var det tid for fotografering av prisvinnerne og middag med musikk og taler.

De prisvinnende artiklene finner du her:

  • Opsal A, Vederhus JK, Kristensen Ø, Clausen T. Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders. BMC Health Services Research 2016, 16:656
  • Pasareanu A, Vederhus JK, Opsal A, Kristensen Ø, Clausen T. Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: results from compulsorily and voluntarily admitted patients. BMC Health Services Research. 2016; 16:291
  • Vederhus JK, Birkeland B, Clausen T. Perceived quality of life, 6 months after detoxification: is abstinence a modifying factor? Qual Life Res. 2016, 25 (9), 2315–2322.
  • Vederhus JK, Clausen T, Humphreys K. Assessing understandings of substance use disorders among Norwegian treatment professionals, patients and the general public. BMC Health Services Research 2016, 16:52.

ARA godkjent som utdanningsinstitusjon i rus og avhengighetsmedisin

Av | Nyheter | Ingen kommentarer

Fredag 17. november var det duket for feiring på SSHF

ARA er nå godkjent av Helsedirektoratet som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering (LIS) i Rus- og avhengighetsmedisin. Godkjenningen gjelder for ARA og PSA, dvs full tid i TSB som er 3,5 år og inntil 1,5 år i PSA der min 6 mnd må være i Akutt psykiatri. Dette er den til nå nyeste legespesialiteten i Norge. Dessuten er Norge så langt vi vet, det eneste landet i verden som satser på en full legespesialitet i Rus- og avhengighetsbehandling. ARA og Sørlandet sykehus er en av få institusjoner som har fått godkjent et fullt spesialiseringsløp på til sammen 5 år.

Godkjenningen gjør at LIS i Rus- og avhengighetsmedisin ikke trenger å bytte mellom sykehus under spesialiseringen slik man fremdeles trenger i mange av de helseforetak og private institusjoner som er godkjent for deler av spesialiseringen.

Nyheten er en stor opptur for ARA og enhetsleder for forskning og fagutvikling, overlege Bjørg Hjerkinn, som utrettelig har arbeidet for å få denne utdannelsen på plass. Godkjenningen oppfattes som et kvalitetsstempel på det faglige arbeidet og forskningen som gjøres ved ARA. Det betyr og at ARA har alle de nødvendige kriteriene som kreves for å fullføre spesialiseringen.

Noen LIS-leger er allerede i gang med utdanningsløpet og for dem er også godkjenningen etterlengtet. Det gir dem trygghet for at all tjeneste de til nå har hatt som LIS på ARA kan regnes inn i deres spesialiseringsløp.

Ungdom over store deler av verden drikker mindre alkohol

Av | Nyheter | Ingen kommentarer

Mange tror de vet hvorfor. Men det gjør ikke forskerne. De klør seg fortsatt i hodet. – Dette er en gåte, sier rusforsker Hilde Pape.

Norge er et av de landene i Europa som skiller seg mest ut når det gjelder nedgang i alkoholbruk blant unge. I 2003 svarte 84 prosent av norske 15–16-åringer at de hadde smakt alkohol. I 2015 var det 57 prosent som svarte det samme.

22 prosent sa at de har drukket alkohol i løpet av de siste 30 dagene. Snittet i Europa er langt høyere, 47 prosent.

Island skiller seg enda mer positivt ut enn Norge. Og vi er tett fulgt av Sverige og Finland. I Danmark har ikke utviklingen vært like positiv.

Men også resten av Europa har vært med på trenden.

Les mer på forskning.no

X