was successfully added to your cart.

Handlekurv

ARAs egen Bente Birkeland har disputert til doktorgrad!

Mange års iherdig forskningsarbeid ble kronet med doktorgrad til Bente Birkeland da hun forsvarte avhandlingen sin 26.09.19.

Avhandlingen heter «Life situation when your partner has substance use problems: Quality of life and everyday experiences».

Foto: Gunder Christophersen
En lettet Bente Birkeland etter disputasen – flankert av leder ved Barns Beste Siri Gjesdahl og forskningsleder ved ARA John-Kåre Vederhus (foto: Gunder Christophersen)

Konklusjon og anbefalinger er:

Livssituasjonen til partner av person med rusmiddelproblemer påvirker livskvalitet og berører hverdagserfaringer, inkludert foreldrerollen. Det å få en avstand til rusmiddelproblemene ser ut til å være essensielt for å komme i posisjon til å forbedre livssituasjonene. For å takle de massive belastninger og dilemmaene de står i, har disse partnere behov for hjelp og støtte. Imidlertid synes de der er vanskelig å be om dette fordi de er redde for å bli stigmatisert. 

  • Helse- og sosialtjenesten bør inkludere partnere ved ved behandling og oppfølging av personer med rusmiddelproblemer.
  • Partnere bør vies et spesielt fokus når de har ansvar for barn.
  • Partnere bør tilbys informasjon om relevante støttegrupper.
  • Støttegrupper bør også inkluderes i utviklingen av nasjonale retningslinjer.

Det er nødvendig med mer forskning blant partnere som er foreldre til mindreårige barn. Dette fordi deres livssituasjon med rusproblemer hos den andre partneren også kan virke inn på det å være foreldre.

Bente har byttet arbeidsgiver til Universitetet i Agder og vi ønsker henne lykke til videre i arbeidet der.

Her skriver Universitet litt om prosjektet på sine nettsider.

En kommentar

  • Astrid Elida Reme sier:

    Veldig viktig arbeid .. det er mange som trenger hjelp til å leve ett godt / verdig liv som pårørende til en som drikker / ruser seg .
    Flott at noen tar tak i problematikken

X